Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/pinged2/webapps/maranathagr/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
 ΑΡΘΡΑ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
              ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
       Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
       ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

    
    ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2017    


Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
    1 2  3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Απ.Παύλος: Απεστάλλην να κηρύττω και όχι να βαπτίζω!
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Δευτέρα, 05 Ιανουάριος 2015 23:36

«Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς»Ματθ.

Στον ευαγ. Μάρκο αντίστοιχο εδάφιο μαρτυρίας προς τα έθνη, δεν λέγει Μαθητεύσατε αλλά Κηρύττοντας... «Και είπε προς αυτούς· Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή.»

Στον δε Λουκά συμφωνεί με το του Μάρκου γεγραμμένο όπου αναφέρεται  καθαρά να κηρυχθεί μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη,  εν τω ονόματι του Χριστού  και όχι της τριάδος...«και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινομένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είσθε μάρτυρες τούτων.»

Αν δεχθούμε ως αποστολή των μαθητών «να μαθητεύουν βαπτίζοντες» τότε ο απ.Παύλος  θα ελεγχόταν ότι είναι εκτός αποστολής  αφού λέγει ότι «δεν πήρε αποστολή να βαπτίζει…αλλά να κηρύττει.» «Διότι δεν με απέστειλεν ο Χριστός διά να βαπτίζω, αλλά διά να κηρύττω το ευαγγέλιον» Μόνο αποσπασματικά αναφέρει ο Παύλος ότι βάπτισε  κάποιους- δεν ήταν η αποστολή του να βαπτίζει αλλά να κηρύττει!

Ο απ. Παύλος χρησιμοποιεί στην ομιλία του το ρήμα «κηρύττω» αντί «μαθητεύω», πράγμα που σημαίνει ότι ακολουθεί ακριβώς την ρήση που υπάρχει στο ευαγγέλιο του Μάρκου,που ας σημειωθεί είναι και το παλαιότερο.Το ίδιο συμφωνεί και με το γεγραμμένο  του Λουκά.
Έχει σημασία πως γράφουν και ομιλούν οι Απόστολοι,διότι έτσι αντιλαμβανόμαστε την σύμπνοια,την μία γνώμη αλλά και την υπακοή στο Λόγο του Χριστού με ακριβολογία.
φ.σ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 19 Ιανουάριος 2015 20:56
Περισσότερα...
 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Η΄ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ;
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Παρασκευή, 02 Ιανουάριος 2015 21:05

Η θρησκευτική συνείδηση αποτελεί χημεία,ένα μείγμα. Ένας συνδυασμός μερισματικής πνευματικής διαπαιδαγώγησης και μιας δογματικής θρησκευτικής παράδοσης.

Οι έριδες , οι φθόνοι,οι διαιρέσεις είναι αποτέλεσμα της θρησκευτικής συνείδησης που δουλαγωγεί (που εκτρέφει) τον σαρκικό άνθρωπο. Συντηρεί τον εγωκεντρικό φανατισμό κοινώς θανατισμό...
Θεωρεί έκαστος τον εαυτό του αγιώτερο απο τον άλλο, και ως εκ τούτου αναγορεύεται αρμόδιος προστάτης ιερών τε οσίων και κειμηλίων της πατροπαραδότου εντολής , που του επεβλήθη άνωθεν - εκ του οικείου ταβανίου -των ομοθρήσκων του διδασκάλων.

Όλα αυτά είναι προιόντα ενός σαρκικού θρησκευτισμού, όπου απόλυτος κυρίαρχος είναι ο θρησκευτικός εαυτός μου και όχι ο πνευματικός έσω άνθρωπος. Αυτός ο θρησκευτικός έσω άνθρωπο- η θρησκευτική συνείδηση αρέσκεται όχι σε έλεγχο αλλά σε κατάκριση, όχι μόνο των άλλων αλλά και του ίδιου του υποκειμένου εαυτού του..

φ.σ


Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 19 Μάιος 2015 17:13
Περισσότερα...
 
ΘΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΑ 4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Πέμπτη, 18 Δεκέμβριος 2014 14:54
Η θεία πρόβλεψη να έχουμε στη διάθεσή μας  4 παράλληλα ευαγγέλια είναι θαυμαστή διότι έχουμε επεξηγήσεις που δεν θα είχαμε αν είχαμε μόνο μία πηγή άντλησης της θείας διδασκαλίας.

Γνώμη λοιπόν συστήνουμε προς κάθε σοβαρό μελετητή του Λόγου του Θεού , για την ασφαλή άντληση κάθε πληροφορίας της συνέσεως,  να βρίσκει  τα αντίστοιχα αναφερόμενα εδάφια σε κάθε ομιλία του Κυρίου στα  4 ευαγγέλια.

Αυτονόητο ότι πρέπει η έρευνά του να είναι πάντα στο αρχαίο κριτικό κείμενο όπου εκεί υπάρχει η ακριβολεξία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που δεν έχει ισάξιό της...
Θα μελετήσουμε λοιπόν 3 παράλληλα εδάφια με την ίδια απόδοση νοήματος. πάνω στην ίδια ομιλία του Χριστού...
-Λουκ.9:25 "τί γάρ ωφελείται άνθρωπος κερδήσας τον κόσμον όλον, εαυτόν δε απολέσας ή ζημιωθείς;"
φ.σ
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος 2014 23:22
Περισσότερα...
 
Η ΜΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2014 15:54
Είναι καλό να συμμετέχουμε στον οραματισμό για ένα κόσμο καλύτερο,για ένα κόσμο πραγματικά αγνό!

Το πρόβλημα του κόσμου ανέκαθεν - η κύρια αιτία της δυστυχίας του- ,δεν είναι άλλο παρά το θέμα της μη παιδείας και της μη διαπαιδαγώγησής του. Δεν είναι το οικονομικό, το πολιτικό,το θρησκευτικό,είναι το εκπαιδευτικό, το ποιμενικό θα λέγαμε...η εικόνα των σκόρπιων προβάτων, είτε χωρίς ποιμένα, είτε με ποιμένες αγνωστικιστές !

Ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης είχε πει ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος γεννιέται ένα άγραφο χαρτί,γυμνός και πένης,χωρίς καμία αρετή να είναι εμφυτευμένη εντός του,και είναι απαραίτητο να διδαχθεί κατά πρώτον την διανοητική αρετή και κατά δεύτερον την ηθική αρετή δια του πρακτικού εθισμού της διδαχθείσας προς τούτο διανοητικής αρετής!

Τα αποτελέσματα των κοσμικών διδασκαλικών συνομοσπονδιών είναι η κοινώς λεγόμενη και πάντα εις το πυρ το εξώτερον αποδιοπομπαία η αυτού η εξοχότης η Διαφθορά των συνειδήσεων!

φ.σ

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2014 16:00
Περισσότερα...
 
ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... ΚΟΣΜΙΩΤΑΤΗΣ!
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Τρίτη, 09 Δεκέμβριος 2014 00:29
Η αδέσποτη εξαρχεία του ανέκαθεν οπισθοδρομίου και σήμερα και πάντα παραγγέλει στους ασπόνδυλους παραπαιδευ- όμενους ενηλυκόπαιδας : εισέλθετε στο σοκάκι των ασεβών, και πηγαίνετε στην οδό των πονηρών...διότι αυτοί είναι που δεν κοιμούνται,εάν δεν κακοποιήσουν,και ξαγρυπνούν μέχρι να υποσκελίσουν επειδή τρώνε ψωμί ασεβείας και πίνουν κρασί καταδυναστείας.

Τα παιδία πεζοδρομιεί...η ζωώδης μπαχαλοπαιδεία όζει..
Πάντες οι εξ αχρείων ορμώμενοι μετά επιτυχή δοκιμασία απονέμουν εις εαυτούς το πτυχίον της ευφρόσυνης παράνοιας.
Διαγωγή κοσμία των παμπαίδων της εθνικής ομάδας μπαλαμουτίου-μπαρμπουτίου ,παιδία ενός κόσμου που τους εγγράφει- άνευ εξετάσεων- στην ανωτάτη σχολή εμφιάλωσης μπαρουτίου... με την εντολή: Μολότ-οφ λαβέ! Πάρε και συ μιά μολότωφ και τρέχα,και πέτα τη όσο πιό ψηλά,όσο πιό ωραία ,με κρότο και με λάμψη...έτσι μόνο προωθείσαι και αναδεικνύεσαι ως γνήσιο εκφαυλιστήριο θύμα της διαφθείρουσας κοινωνίας των αθλίων.

φ.σ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 09 Δεκέμβριος 2014 00:42
Περισσότερα...
 
ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΑΛΑ ΠΑΠΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   

Οι λεγόμενοι Καπουτσίνοι ή ...Ελάσσονες Καπουτσίνοι πρόκειται για παλιό μοναχικό τάγμα της Καθολικής Εκκλησίας.

Οι καπουτσίνοι μοναχοί είπαν  να αποδράσουν από τα εγκόσμια...πως γίνεται όμως όλοι οι εγκόσμιοι να μιλούν για τον καπουτσίνο;
Τι σχέση όμως μπορεί να έχει ένας καπουτσίνος με την υψηλή εγκοσμιότητα;... Μάλλον  πίνανε όχι κανονικό καπουτσίνο ,αλλά ελάσσονα και γι'αυτό πολύ πικρό, έτσι για παρηγοριά μετά την αυτομαστίγωση!

Ο πάπας ομως δεν τους πληροφόρησε ότι η πνευματική σκοτοδίνη δεν μπορεί να αποδράσει με καφέ και αφρόγαλο, αλλά αντιθέτως συντηρείται,επαυξάνεται και επεκτείνεται.
Τελικά μοναχικοί μπον βιβάντ-καλοζωιστές οι καπουτσίνοι ήταν οι εσπρές παπιγέ , τα παπικά παπαγαλάκια με ειδίκευση στο καθολικό all around εσ-πρέσινγκ!

φ.σ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2016 23:55
Περισσότερα...
 
ΛΥΚΟΙ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Σάββατο, 06 Δεκέμβριος 2014 01:56
Λύκοι ένστολοι είναι οι λύκοι με ένδυμα προβάτου τους οποίους η λυκόφιλη πολιτεία βάζει για να φυλάττουν τα πρόβατα.Είναι οι λύκοι οι βαρείς οι μη φειδόμενοι του ποιμνίου...

Ποιός θα μας ελευθερώσει απο αυτούς τους εν λύκω και εν δήμω ποιμενάρχες που λυμαίνονται το ποίμνιο;
Ας έχουμε όμως κατά νου ότι ο Θεός ελευθερώνει μόνο τα πρόβατά Του,αυτά που Τον γνωρίζουν,που ακούν τη φωνή Του!

Κοιτάξτε τι υπόσχεται ο Θεός :"Θέλω ελευθερώσει εκ του στόματος των κακών ποιμένων τα πρόβατά Μου και δεν θέλουσιν είσθαι κατάβρωμα εις αυτούς"

φ.σ

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 21 Φεβρουάριος 2015 20:58
Περισσότερα...
 
ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣ...ΜΙΑ ΓΚΡΙΖΑ ΣΑΡΚΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Κυριακή, 30 Νοέμβριος 2014 00:10
alt
Οι απειθείς άνθρωποι ενδύονται την διάτρητη τήβεννο της θρησκευτικής αυτοδικαίωσης και έτσι ότι και να φορέσουν θα είναι γυμνητεύοντες ,και θα περφέρουν το σαρκίο τους κομίζοντες την ασχημοσύνη της γυμνότητάς τους.

Είτε λευκό,είτε καρδιναλί και να φορέσουν...πάσα η δικαιοσύνη τους είναι σαν το ρυπαρό ιμάτιο.Οι σκώληκες της σαρκικής ρυπαρότητας δεν έχουν κανένα πρόβλημα να διατρυπούσι τα πλυμένα με λουλάκι, λευκά ιμάτια...όσο και χονδρά κι αν είναι.
Όσα κομψεύομενα λευκά παλτά κι αν φορούν,δεν αποφεύγουν τους μαύρους μώμους, τις κηλίδες τις κατάσπαρτες στα χειροποίητα της απείθειας και της υποκρισίας.

φ.σ
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 13 Δεκέμβριος 2014 23:25
Περισσότερα...
 
ΦΙΛΑΪ,ΤΟ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Δευτέρα, 17 Νοέμβριος 2014 20:54

alt

Ένας δόλιος κομήτης που τον βρήκανε κάποιοι αστρονόμοι να περιφέρεται ασκόπως ...περιεργαζόμενος τα αλλότρια...κάποιοι απίθανοι τον βάλανε στο μάτι και χρόνια τώρα παλεύανε να του βάλουν ένα τσιπάκι 100 κιλών να κολλήσει πάνω του. Αν μπορούσε να μίλαγε ο κομμήτης θάλεγε...εγώ πέταγα αμέριμνα και ξαφνικά είδα ένα πλυντήριο να πέφτει πάνω μου, τι τους έκανα και βάλθηκαν να ξεπλύνουν τον μαμωνά της αδικίας , αυτό το γέννημα και θρέμμα που αυτοί οι ίδιοι σύστησαν...και θέλουν να με κάνουν και φίλο τους με το Φίλαι...Φαίνεται δεν έχουν φίλους εκεί κάτω και στείλανε ένα ηλεκτροστατικό καθρεφτάκι να με ευμενίσουν.

Έπρεπε να έχετε κάμει φίλους στην έρημη τη γη σας, με συνετή και δίκαιη διαχείριση εκ του μαμωνά της αδικίας, και όχι να σπαταλάτε δισμύρια στην φιλαυτία σας,στην φιλαρέσκειά σας ,φιλώντας τον φιλοτομαρισμό σας και αγνοώντας τον πτωχό και πένητα πλησίον σας..
φ.σ

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 13 Δεκέμβριος 2014 23:23
Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 5 από 20
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB