cd  ΙΣΤΟΡΙΚΑ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

    
    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019      

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
       1 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  31   

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
ΤΟ ΕΔΑΦΙΟΝ "ΤΡΕΙΣ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ..." ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2015 01:05
«Ότι τρεις εισιν οι μαρτυρούντες, το Πνεύμα και το ύδωρ και το αίμα, και οι τρεις εις το εν εισιν». A΄ Ιωάν .κεφ 5:6
Έτσι παραδίδουν το χωρίον απαξάπαντα τα χειρόγραφα του πρωτοτύπου πασών των παραδόσεων, καθώς και οι ανατολικοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς ανεξαιρέτως, και αι αρχαίαι μεταφράσεις πλην των λατινικών. Εις το χωρίον αυτό παρενεβλήθη μία μεταγενέστερη προσθήκη ώστε να λάβη την εξής μορφήν. «Ότι τρεις εισιν οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος, και το άγιον Πνεύμα, και ούτοι οι τρεις εν εισι∙ και τρεις εισιν οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα και το ύδωρ και το αίμα, και οι τρεις εις το έν εισιν».

Το θέμα του χωρίου Α΄Ιωάν 5,7-8, το οποίο περιέχει τριαδολογική ομολογία απουσιάζει στα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα,
στις αρχαίες ανατολικές μεταφράσεις, τα πρώτα χειρόγραφα της Βουλγάτας και στους έλληνες και λατίνους εκκλησιαστικούς συγγραφείς πριν από τον 4ο αιώνα. Μόνο τέσσερα μικρογράμματα χειρόγραφα το περιέχουν: ένα του 12ου αι., ένα του 15ου αι. και δύο του 16ου αιώνα...

Το εδάφιο αυτό Α΄Ιωάν.5:7 δεν περιέχεται στα αρχαία κείμενα παραλείπεταικαι ολοσχερώς...και όμως χρησιμοποιείται κατα κόρον απο υποστηρικτές του δόγματος της τριάδας! Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και ακριβείς στις θέσεις μας ως προς την απολυτότητα και μοναδικότητα του Θεού και όχι φυσικά της τριαδικότητας ώστε να είμαστε σαφείς διακηρύσσοντας "ἀλλ’ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι’ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ."Α΄Κορινθ. 8:6
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2016 22:37
Περισσότερα...
 
ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΛΑΤΡΕΙΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Κυριακή, 26 Οκτώβριος 2014 19:47
Στην ημερήσια διάταξη του βυζαντινού ευσεβισμού δεν ήταν δημοφιλείς οι άγιοι της Παλαιάς αλλά ούτε και της Καινής Διαθήκης. Ήθελε η αγία θρησκευτοκρατορία  δικούς της αγίους ενδεδυμένους την αίγλη του μυστηρίου...

Η συνταγή μαγειροποίησης αγίων στο εκστασιαζόμενο βυζαντι-νιάρικο πλήθος γινόταν ως εξής...ελάμβανε τα υλικά ντόπια,σίγουρα αποδεκτά και προσφιλή απο την λαική αγοραία συνείδηση, απο τις τοπικές δημοφιλείς λατρείες που υπήρχαν διάσπαρτες στο έδαφος της αυτοκρατορίας.

Επέλεγαν οι θρησκευτοί προμηθευτές αγίους που οι πιο πολλοί ήταν του τύπου γνωστών αγνώστων, δηλαδή ατόμων εν σκότει για τα οποία δεν υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες περί της εν γένει ζωής τους - είχαν δηλαδή ένα σκοτεινό ομιχλώδες προφίλ ιστορικότητας αφού τίποτε το συγκεκριμένο γιαυτούς δεν ήταν γνωστό.
Αυτή η έλλειψη συγκεκριμένης ιστορικής προσωπικότητας ήταν λίαν επιθυμητή απο το θρησκευτοεμπορικό σύστημα γιατί μπορούσαν να διακοσμήσουν και να υπερφορτώσουν τον κάθε άγιο με όσες αρετές επιθυμούσαν.

φ.σ

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 26 Οκτώβριος 2014 20:22
Περισσότερα...
 
Ο ΧΡΙΣΤΌΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΝΑ ΜΗ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ θΑΝΑΤΟ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2013 02:15

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 02 Φεβρουάριος 2015 22:23
 
Μενέ,Μενέ,θεκέλ,ουφαρσίν!
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Τετάρτη, 25 Ιούλιος 2012 21:18

"Και συ... δεν εταπείνωσας την καρδίαν σου, ενώ εγνώριζες πάντα ταύτα· αλλ' υψώθης εναντίον του Κυρίου του ουρανού·... και εδοξολόγησας τους θεούς τους αργυρούς και τους χρυσούς, τους χαλκούς, τους σιδηρούς, τους ξυλίνους και τους λιθίνους, οίτινες δεν βλέπουσιν ουδέ ακούουσιν ουδέ νοούσι· τον δε Θεόν, εις του οποίου την χείρα είναι η πνοή σου και εις την εξουσίαν αυτού πάσαι αι οδοί σου, δεν εδόξασας. Διά τούτο εστάλη απ' έμπροσθεν αυτού η παλάμη της χειρός και ενεχαράχθη η γραφή αύτη. Και αύτη είναι η γραφή ήτις ενεχαράχθη· Μενέ, Μενέ, Θεκέλ, Ο υ φ α ρ σ ί ν.  Αύτη είναι η ερμηνεία του πράγματος· Μενέ, εμέτρησεν ο Θεός την βασιλείαν σου και ετελείωσεν αυτήν·  Θεκέλ, εζυγίσθης εν τη πλάστιγγι και ευρέθης ελλιπής· Φερές, διηρέθη η βασιλεία σου" είπε ο Δανιήλ κεφ.5:22-28

Αυτά τα λόγια δεν είναι μόνο για την Βαβυλώνα ,είναι και για την Ρώμη αλλά και την Νέα Ρώμη!Υπερηφάνεια και έπαρση της θρησκόληπτης ειδωλολατρείας... Χρυσές και αργυρές εικόνες που δοξάζονται αντί του Θεού. Ας γνωρίσουν οι βασιλευόμενες ανθρωπάρεσκες θρησκείες της γης ότι λίγο καιρό έχουν ακόμη. Ο Θεός είναι Εκείνος που μετράει,ζυγίζει και κρίνει.Οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους μέτρα και σταθμά, οι νοθεύοντες τα ζύγια της απάτης αλλά ο Θεός είναι ο δίκαιος, αυτός είναι ο Κριτής.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Ιούλιος 2012 21:45
 
Η ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ (66-70 μ.Χ.)
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Τετάρτη, 25 Μάιος 2011 22:24
alt
Η μεγάλη εβραϊκή εξέγερση του 66 μ.Χ. κατά της ρωμαϊκής κατοχής, ήταν αποτέλεσμα του πάθους για ανεξαρτησία  και της λαϊκής δυσαρέσκειας  που προκάλεσε η κακή διοίκηση και η βαριά φορολογία των τελευταίων Ρωμαίων κυβερνητών της Ιουδαίας.

Μετά από  πόλεμο τεσσάρων ετών η πρωτεύουσα  των Ιουδαίων, Ιερουσαλήμ, πολιορκήθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, μαζί με τον περίφημο Ναό του Σολομώντα, τον οποίο είχε κτίσει πάλι ο βασιλιάς Ηρώδης ο Μέγας με την άδεια των Ρωμαίων.

Το γεγονός αυτό υπήρξε αποφασιστικής σημασίας στην  ιστορία του ιουδαϊκού λαού, διότι διέγραψε από τον  χάρτη το εθνικό τους κέντρο και προκάλεσε την μεγάλη Διασπορά.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2016 23:06
Περισσότερα...
 
ΔΑΡΒΙΝΟΣ, ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ Η ΑΝΤΙΘΕΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ;
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
alt

Ο Τιμ Μπέρα, επίτ. καθηγ.. Βιο­λογίας του Πανεπιστημίου του Οχάιο και συγ­γραφέας τουυβιβλί
ου «Κάρολος Δαρβίνος - Η επίτομη ιστορία ενός ξεχωριστού ανθρώπου» αναφέρει ότι " ο θάνατος της κόρης του Αννας «εξα­φάνισε κάθε ίχνος χριστιανικής πίστης στην ψυ­χή του».."

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 14 Ιούλιος 2014 12:17
Περισσότερα...
 
ΙΕΡΕΜΙΑΣ:ΕΝΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΥΟ ΕΠΟΧΕΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
alt

Ματθ. 16:13-14 «...τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου; Οι δε είπον, άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν άλλοι δε Ηλίαν· και άλλοι Ιερεμίαν ή έναν των Προφητών».
Οι απόψεις των ανθρώπων για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού τόσο στην εποχή Του όσο και στην εποχή μας, παραμένουν περίπου ίδιες. Τον αποκάλεσαν προφήτη, διδάσκαλο, τον Μεσσία που έμελλε να σώσει τον λαό Ισραήλ και κάποιοι άλλοι ταύτισαν το Πρόσωπο Του με τον Ιερεμία, έναν προφήτη που έζησε 650 χρόνια πριν την γέννηση του Κυρίου. 
Το ερώτημα που γεννιέται είναι εύλογο: γιατί άραγε αυτή η ταύτιση; Ποιο ήταν το μήνυμα του προφήτη σε σχέση με τα λόγια του Ιησού Χριστού; Ποια τα χαρακτηριστικά της εποχής του Ιερεμία σε σχέση με τη δική μας εποχή;
                                         Σ.Ι.Π
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2016 23:01
Περισσότερα...
 
ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΕΘΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΙΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Πέμπτη, 20 Μάιος 2010 16:06
alt
Συνοχή εθνών εν απορία             (Λουκάς 21/κα΄25)
H περικοπή, η φράση αυτή είναι μέρος της μεγάλης προφητείας του Κυρίου Ιησού Χριστού· έχει όμως και αυτοτελή την αξία και σημασία της.
Δίνονται οι σημασίες απ’ τις δυο λέξεις που την αποτελούν, «συνοχή» και «απορία».
Συνοχή: αγωνία, στενοχώρια. Απορία: αμηχανία, αδιέξοδο.

Η παντελής αποτυχία της «Κοινωνίας των Εθνών» έγινε πασιφανής από τις πρώτες μέρες της, όταν δεν μπόρεσε να αποτρέψει τις άδικες και παράνομες ενέργειες των ισχυρών εθνών σε βάρος των αδύνατων. Αποτέλεσμα τραγικό, σε 20 μόλις χρόνια 1939-1945, ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος με πολύ χειρότερα και πραγματικά παγκόσμια δεινά και θλίψεις από τον Α΄. Ξανά τα έθνη, ο κόσμος, η ανθρωπότητα βρέθηκαν σε κατάσταση απίστευτης «συνοχής και απορίας», και αποφάσισαν να καταργήσουν την «Κοινωνία των Εθνών» και να την αντικαταστήσουν με τον «Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών», «Ο.Η.Ε.», (United Nations Organization)...
                         απο Τηλ.Χυτήρη
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 15 Μάρτιος 2014 23:24
Περισσότερα...
 
Ο ΚΟΡΑΗΣ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   

alt

Στις 18 Φεβρουαρίου του 1826,  ο Κοραής, ο πνευματικός ηγέτης της ελληνικής επανάστασης, στο αποκαλυπτικό του σύγγραμμα με τίτλο: «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ Αγίου ΦΩΤΟΣ», κατήγ­γειλε με απαράμιλλο θάρρος και ιστορική επίγνωση την πλαστότητα του θαύματος.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2016 23:04
Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 3
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB