cd  ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

       
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022       

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30 
31            

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Τρίτη, 06 Ιανουάριος 2015 00:16
" Η αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν;Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν." Ρωμ 6:3, 

Η βάπτιση είναι μία θεληματική πράξη που κάθε ειλικρινής πιστός Χριστιανός κάνει στο όνομα του Χριστού και αποτελεί συμβολική ενέργεια της ταύτισης του αμαρτωλού ανθρώπου με τον θάνατο του Χριστου. Αυτό υποστηρίζει ο Λόγος του Θεού όχι σε μόνο ένα σημείο..

Έχει σημασία το βάπτισμα εις Χριστόν Ιησούν, γιατί ο Χριστός πέθανε και όχι ο Θεός και γι αυτό βαπτιζόμαστε στο θάνατο του Χριστού.Το αναφερόμενο εδάφιο είναι ξεκάθαρο βαπτιζόμαστε εις Χριστόν δηλαδή εις τον θάνατο Αυτού βαπτιζόμαστε. 

Δεν δύναται ουδείς να αλλάξει την έννοια του βαπτίσματος...Διαβάζουμε στις Πράξεις 19,1-7
" Ενώ δε ο Απολλώς ήτο εν Κορίνθω, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη ήλθεν εις Εφεσον· και ευρών τινάς μαθητάς, είπε προς αυτούς· Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε; οι δε είπον προς αυτόν· Αλλ' ουδέ αν υπάρχη Πνεύμα Άγιον ηκούσαμεν. Και είπε προς αυτούς· Εις τι λοιπόν εβαπτίσθητε; Οι δε είπον· Εις το βάπτισμα του Ιωάννου.Και είπεν ο Παύλος· Ο Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγων προς τον λαόν να πιστεύσωσιν εις τον ερχόμενον μετ' αυτόν, τουτέστιν εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε εβαπτίσθησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού.Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, και ελάλουν γλώσσας και προεφήτευον. Ήσαν δε πάντες ούτοι άνδρες έως δώδεκα".
Εδώ βλέπουμε ότι κάποιοι μαθητές δεν είχαν ακούσει καν περί Πνεύματος αγίου...δηλαδή αγνοούσαν το εδάφιο στον Ματθ.28,19 και όταν τους είπε ότι πρέπει να πιστεύσουν στον Χριστό τότε ακούσαντες εβαπτίσθησαν εις το όνομα του Χριστού!

Είναι ανάγκη να εννοούμε όσα λέγει ο Κύριος και να πράττουμε ακριβώς τις εντολές Του. Νόει όσα λέγω παραγγέλει ο απ.Παύλος προς τον Τιμόθεο. Είναι γεγραμμένο ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα υπο τον ουρανό για να σωθεί ο άνθρωπος, διότι ο Χριστός πέθανε για μας και τη συγχώρση των αμαρτιών μας. Δεν πέθανε για μας η επινοημένη θρησκευτική ονομασία τριάδα που δεν αναφέρεται καν στον Λόγο Του! 


Αδιαίρετη τριάδα αποφάσισαν οι προστάτες του αντιαιρετικού αγώνος…Πλήθος οι εφευρέσεις για να καλυφθούν οι δογματικές αυθαιρεσίες …επινοήθηκε η έννοια του θεάνθρωπου σαν επίλυση του νοηματικού προβλήματος που προέκυψε με το δόγμα της αδιαιρέτου τριαδικής θεότητας που επιβλήθηκε με θρησκευτοκρατορικές συνόδους…

Όμως τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα ζητούν απάντηση απο τη Βίβλο και όχι απο μυστηριακές συνθέσεις.Πως μπορεί να είναι Άνθρωπος αν καθ υπόθεσιν υπάρχει αδιαίρετος τριαδικός Θεός ;Πως διαιρέθηκε η αδιαίρετη τριαδικότητα; Πως μπορεί να έχει μεταβολή της φύσης του ο Θεός τη στιγμή που δεν υπάρχει σκιά μεταβολής στον Πατέρα των φώτων;Πως μπόρεσαν να συνκεράσουν νοηματικά τον θάνατο του Χριστού και ταυτόχρονα να Τον ταυτοπροσωποποιούν με τον μόνο έχοντα την αθανασία Πατέρα Θεό;

Αντιφάσεις δεν υπάρχουν στον Θεό παρά μόνο στον ανθρώπινο θρησκευτικό δογματισμό. Είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός εναι αληθής πας άνθρωπος ψεύτης. Δηλαδή για να καταλαβαίνουμε αυτό σημαίνει ότι :ότι λέγει ο Θεός είναι αλήθεια και ότι λέγει ο άνθρωπος είναι ψέμμα.έτσι ερμηνεύεται το πλήθος των θρησκευτικών δοξασιών των ανθρώπων που αλληλοψεύδονται και βεβαίως δεν συμφωνούν μεταξύ τους.

Μόνο ο τύπος της θείας διδαχής είναι αληθής και σάυτόν μόνο πρέπει να υπακούμε και να πιστεύουμε.Ο λόγος του Θεού δεν είναι δύσκολος στους απλούς ,ταπεινούς και τολμηρούς. Αντίθετα είναι πολύ δύσκολος στους συνθετικούς,υπερηφάνους και στους δειλούς.Απλότητα σημαίνει φυσικότητα και το αντίθετο του φυσικού είναι το αφύσικο,το τεχνικά επεξεργασμένο,το ....


Βλέπουμε λοιπόν που οδηγεί ο τυφλός δογματισμός που ξεκίνησε απο την μεταποστολική εποχή...άλλαξαν οι έννοιες με ευθύνη των απειθούντων θρησκευτοκρατόρων.Κυριαρχεί ο τυφλός δογματισμός που ξεκίνησε απο την μεταποστολική εποχή διότι οι θέλοντες να είναι σοφοί καθοδηγητές του ποιμνίου δεν υπακούουν αλλά και δεν νοούν όσα λένε και όσα διισχυρίζονται.Είναι ανάγκη να εννοούμε τι λέγει η Γραφή και όχι τι εννοούν οι δογματιστές πασών των θρησκειών...
φ.σ
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 19 Ιανουάριος 2015 20:30
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB