cd  ΛΥΚΟΙ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

       
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022       

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30 
31            

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
ΛΥΚΟΙ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Σάββατο, 06 Δεκέμβριος 2014 01:56

Περι λύκων ενστόλων...με ένδυμα προβάτου

"Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς".
Λύκοι ένστολοι είναι οι λύκοι με ένδυμα προβάτου τους οποίους η λυκόφιλη πολιτεία βάζει για να φυλάττουν τα πρόβατα.Είναι οι λύκοι οι βαρείς οι μη φειδόμενοι του ποιμνίου...Ποιός θα μας ελευθερώσει απο αυτούς τους εν λύκω και εν δήμω ποιμενάρχες που λυμαίνονται το ποίμνιο; Ας έχουμε όμως κατά νου ότι ο Θεός ελευθερώνει μόνο τα πρόβατά Του,αυτά που Τον γνωρίζουν,που ακούν τη φωνή Του!κοιτάξτε τι υπόσχεται ο Θεός :"Θέλω ελευθερώσει εκ του στόματος των κακών ποιμένων τα πρόβατά Μου και δεν θέλουσιν είσθαι κατάβρωμα εις αυτούς"

Μολονότι υπάρχει ο σώζων καλός ποιμήν ...ο απ.Παύλος εφιστά τη προσοχή των προβάτων να μη εξαπατηθούν από δόλιους παραποιμένες και με αυτό τον τρόπο διαφθαρεί ο νους τους και εκπέσουν της απλότητας του ευαγγελίου Του Χριστού...
Στην Β΄Κορινθ.11:3-15 μιλάει για λύκους.."φοβούμαι όμως μήπως, καθώς ο όφις εξηπάτησε την Εύαν διά της πανουργίας αυτού, διαφθαρή ούτως ο νούς σας, εκπεσών από της απλότητος της εις τον Χριστόν. Διότι εάν ο ερχόμενος κηρύττη προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον ημείς(οι απόστολοι του Χριστού) δεν εκηρύξαμεν, ή λαμβάνητε άλλο πνεύμα, το οποίον δεν ελάβετε (μέσω ημών), ή άλλο ευαγγέλιον, το οποίον δεν εδέχθητε (απο ημάς τους αποστόλους που όρισε ο Χριστός ως συνεχιστές του έργου Του).Διότι οι τοιούτοι είναι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού. Και ουδέν θαυμαστόν· διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζωνται εις διακόνους δικαιοσύνης, των οποίων το τέλος θέλει είσθαι κατά τα έργα αυτών"

Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε ώστε αποφεύγοντες αυτούς τους κακούς-συστημικούς αυτοδιοριζόμενους εργάτες , να μη συμπεριληφθούμε και μεις στα έργα τους τα άκαρπα.Τούτους φεύγε λέγει ο απ.Παύλος " έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε."
Χορεύοντας με τους λύκους τους βαρείς ,δεν μπορεί να είσαι κάτι διαφορετικό ...θάσαι και συ λύκος,στην αρχή ελαφρύς και όσο περνάει ο καιρός θα βαραίνεις όλο και πιο πολύ, ώστε ως άφρων πια λύκος θα είσαι πάντοτε στον αφρό...Μπορείς ακόμα να καταντήσεις και άφρων-look χοροστατών λύκος...

Ο Απ.Παύλος αναφέρει ότι "μετά την αναχώρiσή μου θα έρθουν λύκοι βαρείς μη φειδόμενοι του ποιμνίου" Πράξεις των Αποστόλων κεφ. κ,20-29 που δεν νοιάζονται να υπηρετήσουν τον Χριστό και το έργο Του, αλλά μόνο τα συμφέροντα της κοιλίας τους "αποσπώντες οπαδούς οπίσω αυτών". Εδάφ 30.
Η οπαδοποίηση αποπροσανατόλισε και απομάκρυνε τους αποκαλούμενους "χριστιανούς" από την υγιή και σώζουσα πίστη στον Χριστό αφού δεν έστρεψε την προσοχή τους στην αγαθή μερίδα της υπακοής στο λόγο Του αλλά τη τυφλή υποταγή στους παρα-ενδεδυμένους την ευσέβεια , ταυτόχρονα δε εξύψωσε τον τυπικισμό, τον νομικισμό,τις ανθρώπινες παραδόσεις αναπληρώνοντας έντεχνα το κενό ουσίας.
Στον προφ Σοφονία κεφ 3:1-5 περιγράφεται μιά μολυσμένη πόλη που καυχιότανε στο όνομά της,και δεν είναι μιά οποιαδήποτε ειδωλολατρική πόλη αλλά κρατηθείτε παρακαλώ...πρόκειται για την Ιερουσαλήμ !Και όμως βλέπουμε πως καταντάει αυτή η πόλη να αυτοβυθίζεται μέσα σ΄ένα απύθμενο βούρκο κοινωνικοθρησκευτικού σαρκοβιότοπου,'εχοντας λέοντες άρχοντες-κριτές λύκους-προφήτες δόλιους-ιερείς βέβηλους!

"Ουαί η παραδεδειγματισμένη και μεμολυσμένη· η πόλις η καταθλίβουσα
Δεν υπήκουσεν εις την φωνήν· δεν εδέχθη διόρθωσιν· δεν ήλπισεν επί τον Κύριον· δεν επλησίασεν εις τον Θεόν αυτής.
Οι άρχοντες αυτής είναι εν αυτή λέοντες ωρυόμενοι· οι κριταί αυτής λύκοι της εσπέρας· δεν αφίνουσιν ουδέν διά το πρωΐ. Οι προφήται αυτής είναι προπετείς, άνθρωποι δόλιοι· οι ιερείς αυτής εβεβήλωσαν το αγιαστήριον, ηθέτησαν τον νόμον.Ο Κύριος είναι δίκαιος εν μέσω αυτής· δεν θέλει κάμει αδικίαν· κατά πάσαν πρωΐαν φέρει την κρίσιν αυτού εις φως, δεν απολείπει· αλλ' ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει αισχύνην."

Θα μείνω λίγο στο τελευταίο.."ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει αισχύνην." Ο λύκος ο ένστολος και βαρύς ούτε ερυθριάζει-συστέλλεται απο εντροπή αλλά ούτε και παγώνει-διαστέλλεται απο φόβο Θεού! Ασύστολος είναι ως ένστολος λύκος εστολισμένος σκληροκάρδια απείθεια και υποκρισία!

φ.σ

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 21 Φεβρουάριος 2015 20:58
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB