cd  ΑΛΑΛΙΑ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

    
    ΜΑΪΟΣ  2021   

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30 
31            

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
ΑΛΑΛΙΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
Δευτέρα, 03 Νοέμβριος 2014 22:01

Και φέρουσι προς αυτόν κωφόν μογιλάλον και παρακαλούσιν αυτόν να επιθέση την χείρα επ' αυτόν. Και παραλαβών αυτόν κατ' ιδίαν από του όχλου έβαλε τους δακτύλους αυτού εις τα ώτα αυτού, και πτύσας ήγγισε την γλώσσαν αυτού, και αναβλέψας εις τον ουρανόν, εστέναξε και λέγει προς αυτόν· Εφφαθά, τουτέστιν Ανοίχθητι. Και ευθύς ηνοίχθησαν τα ώτα αυτού και ελύθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού, και ελάλει ορθώς... Και εξεπλήττοντο καθ' υπερβολήν, λέγοντες· Καλώς έπραξε τα πάντα· και τους κωφούς κάμνει να ακούωσι και τους αλάλους να λαλώσι.» Mαρκ.7: 32-37

Ο Χριστός δεν επεμβαίνει στους όχλους,το θαύμα Του το κάμει προσωπικά στον καθένα μας. Αγγίζει πρώτα τα αυτιά μας και μετά τη γλώσσα μας ,και τότε μόνο μπορούμε να ακούσουμε και να μιλήσουμε ορθώς. Τότε μόνο μπορούμε να μιλάμε ορθά,σωστά γιατί μιλάμε πια όχι τη γλώσσα τη δική μας , την άναρθρη και ψεύτικη,την άλαλη, αλλά τον δικό Του Λόγο , που είναι δύναμη Πνεύματος του Θεού στη ζωή μας.

Αυτή η αλαλία που είναι ιδιότητα των ασεβών , καθόσον γνωστό τοις πάσι το :"άλαλα τα χείλη των ασεβών", επιβεβαιώνεται και ιστορικά, όχι απο τους άθεους που δεν είχαν καμία γνώση περί Θεού, αλλά απο εκείνους που θεωρήθησαν πατέρες της εκκλησίας,που πατεροποιήθηκαν! Ιδού τι γράφει ο Γρηγόριος ο Μέγας κατά το 600 μ.Χ στον επίσκοπο Μασσαλίας Σερένους ο οποίος είχε διατάξει να καταστραφούν οι εικονογραφικές παραστάσεις μέσα στις εκκλησίες,φοβούμενος μία παρέκκλιση προς την ειδωλολατρεία : .

Διαβάζοντας τα παραπάνω συμπεραίνουμε και μεις ότι ο Μέγας Γρηγόριος και όχι μόνο αλλά και σύμπασα η καθολική και ορθόδοξη παστοροποιημένη κοινότητα των Παμεγίστων...ομολογεί την αλαλία της και για αυτό θέσπισε τις εικόνες να λαλούν, αφού αυτοί οι λεγόμενοι πατέρες οι θεμελιωτές των θρησκευτικών παραδόσεων αδυνατούν να λαλήσουν τον Λόγο της αληθείας,που έχουν ανάγκη να ακούσουν οι άνθρωποι -κοσμικοί- για να πιστέψουν και να μετανοήσουν. Φαίνεται ότι όλοι αυτοί οι μεγιστοποιημένοι που θεωρούν όλους τους άλλους ελαχιστοποιημένους αδαείς είναι οι ίδιοι αδαείς και απειθείς αφού αγνοούν το γεγραμμένο του Θεού που λέγει ότι η πίστη έρχεται δια της ακοής και μάλιστα δια της υπακοής στις εντολές του Θεού. Ως πνευματικά μογίλαλοι ομολογούν λοιπόν την ανεπάρκεια που τους μαστίζει,το να είναι δηλαδή κήρυκες του ορθού λόγου της αλήθειας του Θεού και αντί να ταπεινωθούν και να μετανοήσουν εν σάκω και σποδώ,αναγόρευσαν τις εικόνες και τα γλυπτά τους ως κήρυκες της ασεβείας και ειδωλολατρείας τους.

"Διότι λέγει η γραφή· Πας ο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή...Πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θέλει σωθή.Πως λοιπόν θέλουσιν επικαλεσθή εκείνον, εις τον οποίον δεν επίστευσαν; και πως θέλουσι πιστεύσει εις εκείνον, περί του οποίου δεν ήκουσαν; και πως θέλουσιν ακούσει χωρίς να υπάρχη ο κηρύττων; Και πως θέλουσι κηρύξει, εάν δεν αποσταλώσι; Καθώς είναι γεγραμμένον· Πόσον ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το ευαγγέλιον. Διότι ο Ησαΐας λέγει· Κύριε, τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών; Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού." Ρωμ. 10:11-17

Όλοι αυτοί οι μεγιστοποιημένοι δούλοι είναι ελεύθεροι να αυτομαστιγώνονται αλλά εμείς ως ελεύθεροι ας μεγιστοποιήσουμε την απομάγευσή τους!

φ.σ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 03 Νοέμβριος 2014 22:10
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB