"Άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος,αρχιτελώνης...εζήτει να ίδη τον Ιησού ποιός είναι, και δεν ηδύνατο διά τον όχλον, επειδή ήταν κοντός. και προσπερνώντας τον κόσμο ανέβη πάνω σε μιά συκομουριά διά να ίδη αυτόν· επειδή δι' εκείνης της οδού έμελλε να περάση.Και ως ήλθεν ...ο Ιησούς, αναβλέψας είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν· Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα· διότι σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Και κατέβη γρήγορα και υποδέχθηκε τον Χριστό μετά χαράς.Και ιδόντες άπαντες εγόγγυζον, λέγοντες ότι εις αμαρτωλόν άνθρωπον εισήλθε να καταλύση." Λουκ.19:2-7

Ζακχαίο, τον φώναξε ο Χριστός με το όνομά του!Δεν ενοχλήθηκε ο Χριστός επειδή ο Ζακχαίος ήταν πολύ αμαρτωλός,σαν αρχιτελώνης που ήταν, αλλά τουναντίον είδε την ιδιαιτερότητά του και τη διάθεσή του να δει τον Χριστό προσωπικά και όχι χαμένος μέσα στο απρόσωπο πλήθος.

Προσωπική λοιπόν η κλήση του Χριστού προς πάντα άνθρωπο. Ο Χριστός απευθύνεται σε κάθε ένα μας προσωπικά αρκεί να ξεχωρίσουμε από το πλήθος!.
Τελικά είναι προτέρημα του Ζακχαίου που είναι κοντός,και αυτό τον αναγκάζει και ανεβαίνει στο δέντρο, γιατί έτσι μπόρεσε να φανεί η ιδιαιτερότητά του , η ατομικότητά του. Έκανε το πρώτο βήμα. Τόλμησε να ξεχωρίσει απ το πλήθος.Η τόλμη,η παρρησία έχει μεγάλη αξία- έτσι ο καθένας μπορεί να πει: εδώ είμαι Κύριε,μόνος μου ενώπιόν Σου,με αυτά τα ρυπαρά ιμάτια ενώπιόν σου,όχι με προβολή της ωραιοποιημένης vintage θρησκευτικότητάς μου ...

Μέσα στον όχλο η ατομική ευθύνη διαχέεται, αιθεροποιείται, χάνεται η ατομικότητα της ανθρώπινης αξίας και στη θέση της υπάρχει η ψυχολογία της μάζας, ο όχλος που άγεται και φέρεται, εξαλείφεται η προσωπική ευθύνη και ομαδοποιείται ότι όλοι όλοι μας ίδιοι είμαστε, ουδείς αναμάρτητος κλπ.

Γι αυτό και οι θρησκείες έχουν πέραση και επέκταση ταχεία της επιρροής τους σε μάζες, σε όχλους, σε ποσότητες. Η δωρεάν παροχή του θρησκευτικού δελτίου στην κατάταξη αριθμοποιημένων κλώνων επιτρέπει την ισχύ και εξουσία του θρησκευτικού απολυταρχικού βασιλείου.

Το όνομα Ζακχαίος δεν βλέπουμε να περιέχεται στα θρησκευτικά ονοματολόγια που διατίθενται στους ανθρώπους απο τις βασιλεύουσες ενορίες...Κανένας δεν έχει αυτό το όνομα ...είναι να απορεί κανείς ,γιατί ο Ζακχαίος δεν μετανόησε;δεν πίστεψε στον Χριστό;γιατί αθρόα πριμοδοτούνται τα κοινώς λεγόμενα ονόματα ορθοδόξου οπλίσεως και επαναλήψεως αγνώστων,κυρίως μη αναφερομένων στην Αγία Γραφή σούπερ αγιοποιημένων μυροβλητών,τροπαιοφόρων και λοιπών προτεινομένων του συστήματος αγιοποίησης...Μήπως ο Ζακχαίος επειδή ακριβώς ήταν πολύ αμαρτωλός δεν είναι προτιμητέος; ...ίσως αν ήταν λιγότερο αμαρτωλός θα ήταν εκζητούμενος;Ήταν βέβαια και πολύ κοντός...,δεν είχε επιβλητικό image,ούτε στρατιωτικό ανάστημα,ούτε όμως και ασκητική αυτομαστίγωση είχα να επιδείξει,ούτε έψαχνε για σταυρούς,ούτε λείψανα άφησε,ούτε κυνήγησε και έκαψε αιρετικούς ,ούτε και μεγάλες προσευχές και νηστείες έκαμε...

Δεν θέλει το σύστημα πολύ αμαρτωλούς...Δεν του κάνουν οι ελεημένοι του Χριστού αλλά οι ελέω του συστήματος άγιοι...Τούτο σημαίνει ότι η μετάνοια στην ουσία είναι εκτός του συστήματος αγιοποίησης των θρησκειών του κόσμου. Το σύστημα παράγει και πριμοδοτεί το λίγο αμάρτημα, τη λίγη μετάνοια, όλα από λίγο για να μην εκτεθεί για την ανεπάρκεια της λίγο απ' ολα εθελόθρησκης φιλοσοφίας του.Μεταμοντέρνας υφής θρησκευτική ολιγ-αρχία.Μιά βασιλεία που βασιλεύουν οι σκυφτοί,οι ανάξιοι και οι πολλοί ολίγιστοι...

Ο Χριστός όμως ήλθε για ανθρώπους και όχι για υποκατάστατα ανθρώπων... Το λίγο, το μερικό παραπέμπει σε προϊόν εμπορικής συναλλαγής, μιας μίζερης οικονομίας συμφερόντων που αλληλοκαλύπτει την ένδεια της ανθρώπινης ματαιοθρησκείας .
Ε! Όχι και σ΄όλα αμαρτωλός...Εντάξει αδίκησα κάπως, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα.Δεν είμαι σαν τους φυλακισμένους,είμαι ένας καθώς πρέπει αμαρτωλός όπως όλοι...Δεν είμαι σαν τον τελώνη,δεν είμαι σαν τη πόρνη,δεν είμαι σαν τους έσχατους καταδικασμένους...
Ο Χριστός όμως λέγει ότι προπορεύονται στη Βασιλεία του Θεού οι μεγάλοι αμαρτωλοί . Οι πόρνες και οι τελώνες . Και μέσα σ’αυτούς πρώτος είναι ο ληστής και ο Ζακχαίος. Oι δε άλλοι με ολίγη... αμαρτία όχι μόνο δεν εισέρχονται στην βασιλεία αλλά και δεν τους γνώρισε ποτέ ο Χριστός...,γιατί ο Χριστός ήλθε να συναντήσει τους πολύ αμαρτωλούς,όλους αυτούς που καταλαβαίνουν πόσοακριβά κόστισε η αμαρτία τους ... Όλοι αυτοί που συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και έρχονται προσωπικά ένώπιον του σταυρομένου Χριστού.Ολοι αυτοί που έχουν συνείδηση αμαρτωλότητας , οχι οι κρυπτο και οι ολίγοι συστημικοί της θρησκείας.

Ερχόμαστε στον Χριστό όπως είμαστε και όχι όπως θέλουν οι άλλοι να είμαστε... Αν διαχωρίσουμε τη θέση μας και σκεφτούμε να ξεχωρίσουμε και σταθούμε όρθιοι ,τότε το μέγα σκυφτό-κυλιόμενο πλήθος θα μας προσπεράσει και αυτόματα θα μείνουμε ενώπιον του Χριστού,μόνοι...και τότε θα βρούμε τον Χριστό,και θα γίνουμε παντοτινά φίλοι Του.

φ.σ