cd  ΕΛΕΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΣ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

       
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022       

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30 
31            

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
ΕΛΕΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης   
"Ουδέ του τρέχοντος,ουδέ του θέλοντος αλλά του ελεούντος Θεού"

στο κείμενο:· Ελεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω. 
ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ.
" Ρωμ.9:15-16 

Δηλούται εν προκειμένω ο τρόπος ενέργειας του Θεού προς τους ανθρώπους.Όσο κι' αν τρέχουμε,πορευόμαστε δι ανθρωπίνης βουλήσεως δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Δεν προσεγγίζεται ο Θεός δια των έργων μας.Είναι αντίθετες οι βουλές και οι οδοί των ανθρώπων από τις βουλές και οδούς του Θεού.Ο Θεός προσεγγίζεται μόνο αν ζητήσουμε έλεος από Αυτόν. Για να ζητήσουμε έλεος πρέπει να εννοήσουμε την αμαρτωλότητά μας,να την παραδεχθούμε,να την ομολογήσουμε ενώπιόν Του και να ζητήσουμε έτσι συγχώρηση απο τον Θεό.Ο Θεός αγαπά έλεος και γι'αυτό έδωκε άφεση αμαρτιών εις τους πιστεύοντας στο εξιλαστήριο έργο της θυσίας του Χριστού που έγεινα ακριβώς γι αυτό τον λόγο,την άφεση των αμαρτιών μας.
Επειδή ο Θεός είναι αγάπη ,το έλεός Του απορρέει απο αυτή την μεγαλειώδη ιδιότητά Του και χρειάζεται απαραίτητα να Του πούμε ειλικρινά ... "Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ" Λουκ. 18:13

Δεν μπορεί να σταθεί κανένας ενώπιον της αγιότητας του Θεού χωρίς να ζητήσει έλεος,συγχώρηση ομολογώντας την αμαρτία του,ούτως ώστε να καλυφθεί η αμαρτία απο το χυθέν αίμα του Χριστού,του Αμνού του Θεού του αίροντος την αμαρτία του κόσμου. 

Λάζαρος σημαίνει ελεημένος.Μόνο οι ελεημένοι,οι ζητούντες έλεος,οι πράττοντες έλεος,οι πιστεύοντες στο έλεος του Θεού γίνονται υιοί ελέους,δηλαδή γεννιoύνται εκ νέου βάσει του ελέους του Θεού. Το εδάφιο λέγει "ελεήσω όν αν ελεώ" που σημαίνει {ελεεί ο Θεός εκείνον τον οποίο δύναται να ελεεί}.Ο Θεός δεν μπορεί να ελεήσει κάποιον που δεν θα ζητήσει έλεος απο Αυτόν. Η προσφορά του Θεού είναι προς πάντας αλλά έλεος παίρνουν μόνο οι ζητούντες,οι αποδέκτες του ελέους του Θεού.

Ας απομακρυνθούμε από οποιαδήποτε έννοια προσωποληψίας,απο μονούς η διπλούς προορισμούς,από κάθε ασαφή ή υπαινισσόμενο προσδιορισμό που προσάπτει μομφή στον Θεό,που προσβάλλει την απροσωποληψία Του,την δικαιοκρισία και τον αγαθοποιό Του χαρακτήρα.Κάποιοι χωρίς να το θέλουν προσάπτουν στον Θεό ανθρωπομορφικές συμπεριφορές.Οι άνθρωποι βλέπουν σε πρόσωπα,προσωποληπτούν,αδικούν,επιλέγουν χωρίς λόγο και αιτία,βάσει συμφέροντος,ανεξάρτητα αν είναι αυτό καλό ή κακό.Επιλέγουν την επιφάνεια,το φαινόμενο και όχι την ουσία. 

Ο Θεός όμως αναζητάει αιτία ελέους που είναι η μετάνοια για να σώσει . Γι αυτό και ο Χριστός έγεινε αίτιος σωτηρίας ..."κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν"
Ο Απ.Πέτρος καθιστά αναντίρρητο ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης... :"Επ' αληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός,αλλ' εν παντί έθνει, όστις φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνην, είναι δεκτός εις αυτόν"

Οι άνθρωποι προσπαθούν με θυσίες και ολοκαυτώματα να πλησιάσουν τον Θεό όμως ο Θεός τι λέγει:"Διότι έλεος θέλω και ουχί θυσίαν· και επίγνωσιν Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα." Ωσηέ 6:6 Το έλεος και η επίγνωση είναι αυτά που θέλει ο Θεός απο μας. Μόνο έτσι συμφιλιωνόμαστε με τον Θεό και θέλει το καλό και την σωτηρία μας τόσο πολύ που φθάνει στο σημείο να μας παρακαλεί να συμφιλιωθούμε μαζί Του ! ..."ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός δι' ημών· δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγητε προς τον Θεόν."Β΄Κορινθ 5:20 
Τηρώντας το θέλημα του ελεούντος Θεού Πατρός ο Κύριος Ιησούς μας λέγει "Έλεον θέλω και ουχί θυσίαν. Διότι δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν"Ματθ.9:13 

"Η δικαιοσύνη και η κρίσις είναι η βάσις του θρόνου σου· το έλεος και η αλήθεια θέλουσι προπορεύεσθαι έμπροσθεν του προσώπου σου." Ψαλμ. 89,14
Ζητώντας έλεος απο τον Θεό συναντάμε τον ελεούντα Θεό! Μη ζητώντας έλεος παραμένουμε ένοχοι ενώπιόν Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας μας παρά μόνο δια του ελεούντος Θεού.
"Κύριος, Κύριος ο Θεός, οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και αληθινός, φυλάττων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν και ουδόλως αθωόνων τον ένοχον·" Έξοδος 34:6-7

φ.σ
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 19 Μάιος 2015 17:14
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB