cd  ΑΓΙΑΣΜΟΣ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

       
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022       

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30 
31            

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
ΑΓΙΑΣΜΟΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 23 Ιούνιος 2008 19:50

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Το θέμα μας σήμερα είναι ο Αγιασμός. Όχι ο αγιασμός με την ευρύτερη έννοια της λέξης αλλά μια ειδική περίπτωση που αναφέρει ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν είπε στους μαθητές του τον τρόπο που πρέπει να προσεύχονται προς το Θεό :Ματθαίος 6/9 Πάτερ ημών ο έν της ουρανοίς Αγιασθήτω το ονομά Σου. Δηλαδή πρέπει να ζητούμε να αγιασθεί το όνομα του Θεού και από ποιόν θα γίνει αυτό και με ποιο τρόπο θα γίνει.

Η λέξη αγιασμός δεν υπάρχει στα αρχαία Ελληνικά απαντάται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και είναι λέξη που έχει άμεση σχέση με το Θεό. Άγιο σημαίνει κάτι αφιερωμένο στο Θεό, κάτι που έχει διακριθεί , αποχωριστεί απ’όλα τα άλλα προς χρήση αγία , επίσης έχει την έννοια ότι κάτι φυλλάτω ή τηρώ με ευλάβεια ,

Η λέξη αγιασμός περικλείει όλες αυτές τις έννοιες αλλά εμείς θα ασχοληθούμε με την κυρίως σημασία που έχει ως καθαρότητα, κάτι χωρίς μελάνωμα ή ψεγάδι , κάτι ιδιαίτερο. Άγιος είναι ο Θεός και η παρουσία Του κάνει ένα τόπο άγιο επίσης , είτε είναι η καιόμενη βάτος που όταν πλησίασε ο Μωυσής ο Θεός του είπε να λύσει τα υποδήματα του γιατί ο τόπος που πατούσε ήταν άγιος , είτε η σκηνή του μαρτυρίου και πιο ειδικά τα άγια των αγίων , όπου ήταν τόπος καθαρός όπου μόνο διορισμένοι ιερείς μπορούσαν να μπουν ενώ θα είχαν καθαριστεί , και εξιλεωθεί από τις αμαρτίες τους , ταπεινά ντυμένοι με λινό εφόδ . Είτε αυτός ο τόπος είναι η καρδιά ενός ανθρώπου που τον έχει δεχθεί και του έχει δώσει ευκαιρία να έρθει και να κατοικήσει και να γίνει το σώμα του, ναός Του ζωντανού Θεού.

Γιατί λοιπόν πρέπει να αγιάζεται το όνομα του Θεού αφού ο Θεός είναι Άγιος, γιατί όπως όλοι ξέρουμε αυτό το όνομα ο διάβολος έχει φροντίσει και είναι δυσφημισμένο, είναι σπιλωμένο με κάθε είδους κατηγορία , για αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχει, νομίζουν ότι ο Θεός είναι απόμακρος , ο Θεός είναι εκδικητής , είναι ακατανόητος , δεν είναι ελεήμων, γιατί ενώ έχει τη δύναμη να επέμβει, δεν το κάνει και συμβαίνουν όλα αυτά τα κακά και ο κόσμος πεθαίνει και υποφέρει. Για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι ο Θεός υπάρχει, ότι όλα έχουν προέλθει από τη μεγάλη έκρηξη και η ζωή έχει τη δική της δύναμη να εξελίσσεται από μονοκύτταρο οργανισμό σε νοήμων ων όπως ο άνθρωπος , για αυτούς το όνομα του Θεού είναι ανύπαρκτο .

Άρα το όνομα του Θεού πρέπει να Αγιασθεί, να καθαριστεί, να επανέλθει και αυτό πρέπει να γίνει από εμάς , αυτό έκανε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός , αυτό είναι το θέλημά Του και αυτός είναι και ο δικός μας ρόλος και σκοπός μας να αποκαταστήσουμε το όνομα του Θεού να κάνουμε γνωστό στους ανθρώπους και να καυχόμαστε σε αυτό, ότι τον γνωρίσαμε και τον δοκιμάσαμε, ότι είναι αγαθός και ζωντανός Θεός , Θεός ελέους και μακροθυμίας, που θυσίασε τον υιό Του για να σωθούμε εμείς που Τον απορρίψαμε, όπως λέει και στον .Ιερεμίας 9:24  "αλλ' ο καυχώμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιών έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γής· επειδή εις ταύτα ευαρεστούμαι, λέγει Κύριος."

Στην Παλαιά Διαθήκη οι ιερείς του Θεού , αυτοί που ιεράτευαν ενώπιόν Του και ήταν υπεύθυνοι να τελεστεί κάθε τυπικό του νόμου από το λαό όσον αφορούσε τις θυσίες, τις ειρηνικές προσφορές , τον αγιασμό των σκευών , έπρεπε να είναι οι ίδιοι καθαροί και σωματικός και από αμαρτημάτων αλλιώς αν πλησίαζαν στα άγια των αγίων και δεν είχαν περάσει από τη διαδικασία καθαρισμού θεωρούνταν ότι βεβήλωναν το χώρο του Κύριου και ο Κύριος τους εξολώθρεβε . Αριθμοί 8 καφάλαιο : λάβε τους Λευΐτας εκ μέσου των υιών Ισραήλ και καθάρισον αυτούς και ούτω θέλεις κάμει εις αυτούς διά τον καθαρισμόν αυτών· ράντισον επ' αυτούς ύδωρ καθαρισμού και ας περάσωσι ξυράφιον δι' όλου του σώματος αυτών και ας πλύνωσι τα ενδύματα αυτών και ας καθαρισθώσιν έπειτα ας λάβωσιν ένα μόσχον εκ βοών μετά της εξ αλφίτων προσφοράς αυτού από σεμιδάλεως εζυμωμένης μετά ελαίου, και ένα άλλον μόσχον εκ βοών θέλεις λάβει εις προσφοράν περί αμαρτίας.

Στην Καινή Διαθήκη τώρα το ιεράτευμα και αυτοί που αγιάζουν το Θεό και οι τρόποι που Τον αγιάζουν είναι διαφορετικοί από την Παλαιά. Τώρα ο Κυριος Ιησούς έχει καθαρίσει τους αγίους Του με το αίμα Του . Αυτός έγινε θυσία προσφοράς περί αμαρτίας και τα λύτρα , που εμείς χρωστούσαμε, τα πλήρωσε Εκείνος , όλα αυτά δίδονται σε αυτόν που θα τα ζητήσει, γιατί είναι δωρεάν ,είναι χάρις .Φτάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε βρώμικοι , είμαστε λάθος , έχουμε ανάγκη σωτηρίας , να διαρρήξουμε την καρδιά μας στον Κύριο και να το κάνουμε κάθε φορά που κάνουμε λάθη και λέει ο Απόστολος στους Ρωμαίους 6:19 Διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσίαν και εις την ανομίαν προς την ανομίαν, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνην προς αγιασμόν.Ρωμαίους 6:22 Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Ετσι ο Κύριος καθαρίζει ημάς και γινόμαστε και εμείς ιεράτευμα του Κυρίου, έτοιμοι να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες πλέον για να αγιάσουμε το όνομα Θεού. Ήμασταν και εμείς πρώτα σκεύη προς άτιμη χρήση , πλανώντες και πλανόμενοι , φθονούντες και φθονούμενοι , καθαρίζοντας τον εαυτό μας από όλα αυτά γινόμαστε σκεύος τιμίας χρήσεως , Τιμ.Β’2\20-21 ηγιασμένον και εύχρηστον εις τον δεσπότην, ητοιμασμένον εις παν έργον αγαθόν και συμπληρώνει ο (Α’Πετρου 2 \5) και σεις, ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιον, διά να προσφέρητε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού.

Άρα λοιπόν αν και εμείς νιώθουμε ελεημένοι, καθαροί , άγιοι, πολίτες ενός καινούριου κόσμου με πεποίθηση στις υποσχέσεις του Κυρίου ο σκοπός μας είναι να εξαγγείλουμε τις αρετές του μόνου αλήθινού Θεού Πέτρου Α' 2:9 σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς·.

Για να εξαγγείλουμε τις αρετές του Θεού πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος πιστός είναι να αποκτήσει επίγνωση για τον χαρακτήρα του Θεού όπως λέει και ο Παύλος στους Εφεσίους 1: προσεύχομαι διά να σας δώση ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, να κατανοήσετε πια είναι η ελπίδα στην οποία μας προσκαλεί , ποιο το δώρο στους αγίους του και ποια η δύναμή του που μπορεί να ενεργήσει σε μας που Τον πιστεύουμε .

Πέτρου Α’3\13-16 αγιάσατε Κύριον τον Θεόν εν ταις καρδίαις υμών, και εστέ πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν μετά πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγον περί της ελπίδος της εν υμίν.
Αν δεν αγιάσουμε το Θεό στη καρδιά μας , δεν ξεκαθαρίσουμε εμείς πρώτα σε ποιον Θεό πιστεύουμε, αν δεν καθαρίσουμε το ονομά Του πρώτα στην καρδιά μας, αν δεν προσαρμοστούμε εμείς σε αυτόν και όχι να φτιάξουμε ένα Θεό όπως τον θέλουμε εμείς ,
μπορεί ναι να πιστεύουμε σε Αυτόν και να καυχώμαστε αλλα και κάποιοι άλλοι το έκαναν για τους οποίους λέει ο Απόστολος στους Ρωμαίους 2:24 Διότι το όνομα του Θεού εξ αιτίας σας βλασφημείται μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γεγραμμένον. Επειδή ωφελεί μεν η περιτομή, εάν εκτελής τον νόμον· εάν όμως ήσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγεινεν ακροβυστία.

Και εμείς όταν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, είναι ένα είδος περιτομής, κάτι που μας κάνει διαφορετικούς από τους άλλους, και αν η διαγωγή μας είναι κοσμική, τότε το όνομα του Θεού αντί να αγιάζεται – υποβιβάζεται, αντί να τιμάται δυσφημίζεται και η αιτία είμαστε εμείς. Αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα νεύρα μας , το στόμα μας από το να κατηγορεί , αν δεν νοιώθουμε ότι γνωρίζουμε κάτι παραπάνω για το Θεό από τον κόσμο γύρω μας και γενικά δεν νιώθουμε και ούτε θέλουμε να διαφέρουμε από αυτόν τότε προτιμότερο είναι να μην συστηνόμαστε ως χριστιανοί εκ πεποιθήσεως . Γιατί ο κόσμος θα μας κρίνει σκληρά και θα ψάξει καλά να μας βρει ένα ψεγάδι και λάθος, και πίσω από αυτό το πόλεμο δεν είναι άνθρωποι, αλλά δεν πολεμούμε σάρκα και αίμα, αλλά τον άρχοντα του κόσμου αυτού , και ο διάβολος ψάχνει ευκαιρία να ματαιώσει την εν Χριστώ ζωή μας και το λάθος θα το χρεωθεί ο Κύριος Πέτρου Α' 2:12 να έχητε καλήν την διαγωγήν σας μεταξύ των εθνών, ίνα ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν ίδωσιν αυτά, δοξάσωσι τον Θεόν εν τη ημέρα της επισκέψεως.

Οι δοκιμασία είναι μια ευκαιρία να αγιάσουμε το Θεό . Αριθμοι 20 Στην έρημο όταν ο λαός δίψασε ζήτησε νερό και εγόγγυζαν εναντίον του Μωυσή και του έλεγαν γιατί μας ανέβασες από την Αίγυπτο; για να πεθάνουμε εμείς και τα παιδιά μας και τα ζώα μας από την δίψα ; Και απελπίστηκε ο Μωυσής και ενώ έπρεπε να μιλήσει στο βράχο χτύπησε το βράχο που αποτυπεί το Χριστό, ενώ ο βράχος είχε ήδη χτυπηθεί μια φορά όπως και ο Χριστός μια φορά πέθανε, τελικά νερό βγήκε αλλά ο τόπος ονομάστηκε Μασσά και Μεριβά, το μεν πρώτο σημαίνει πειρασμός , γιατί επείρασε ο λαός το Θεό συλλογιζόμενοι: ότι είναι ο Θεός μαζί μας ή όχι; και το δε δεύτερο :λοιδορία, γιατί ελοιδόρισαν κατά του Κυρίου . Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν και προς τον Ααρών, Επειδή δεν με επιστεύσατε, διά να με αγιάσητε έμπροσθεν των υιών Ισραήλ, διά τούτο σεις δεν θέλετε φέρει την συναγωγήν ταύτην εις την γην, την οποίαν έδωκα εις αυτούς. Αρα τα λάθη που έγιναν εδώ ήταν δυο . Ο λαός αμφέβαλε για το Θεό ενώ είχαν δεί τόσα πολλά και πείρασαν τον Θεό με την αμφιβολία τους (άρα είναι αμαρτία να αμφιβάλουμε για το αν ο Κύριος είναι μεθ’ ημών) και από την άλλη ο Μωυσής δεν πίστεψε ότι με το λόγο του θα έβγαζε ο βράχος νερό και δεν αγίασε το Θεό μπροστά στο λαό , δεν έδειξαν πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό και ήταν τόσο σημαντικό για το Θεό να τον εμπιστευτεί ο Μωυσής μπροστά στο λαό που του στέρησε από το να μπεί στη καινούργια γη .

Αδελφοί, ο Θεός κάνει έργο με τον καθένα από εμάς, και εμείς σήμερα ζούμε εν γη ανύδρω, ο κόσμος είναι ένα αφιλόξενο και επικίνδυνο περιβάλλον για όποιον θέλει να ζήσει μια πραγματικά εν Χριστώ ζωή, και πειραζόμαστε και υποφέρουμε και πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει άσχημα πράγματα να συμβούν στη ζωή μας για δει Αυτός και εμείς, ποια θα είναι η στάση μας, αν θα δοξάσουμε το όνομα του Θεού μπροστά στους ανθρώπους και προπαντός στους αδελφούς μας, αν θα έχουμε ειρήνη και πεποίθηση ότι Θεός είναι μαζί μας και αν αυτό μας αρκεί .

Ο Κύριος πληγώνει και  επιδένει (Ιωβ 5:18), για να μάθουμε ότι ο άνθρωπος δε ζει μόνο με ψωμί αλλά με κάθε λόγω εξερχόμενο εκ του στόματος του . Όταν τα έχουμε όλα και όταν όλα πάνε καλά δοξάζουμε το Θεό και τιμούμε το όνομά Του και ο Ιώβ το έκανε, ήρθε όμως στιγμή που ο Θεός τον δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο για να δει τότε πως θα στεκόταν, θα αγίασε το Θεό με τη στάση του ή θα τον καταριόταν όπως τον συμβούλευε η γυναίκα του , είναι ωραίο να παθαίνει για τον Κύριο, οι Απόστολοι χαιρόντουσαν γιατί ξυλοκοπήθηκαν για το όνομα του Θεού αλλά είναι επίσης τιμή να δοξάζεις το Θεό και να υπομένεις με χαρά κάθε αρρώστια , κάθε έλλειψη , κάθε αναποδιά και όλοι να απορούν για την εμπιστοσύνη σου σε Αυτόν , ζωντανεύεις το ονομά Του και αυτό είναι το θελημά Του στη ζωή μας.

Ακόμα όταν ταπεινώνουμε το όνομά μας ενώπιον του Θεού , όταν υποβιβάζουμε το εγώ μας για το όνομα του Κυρίου τότε επίσης αγιάζουμε και τιμούμε το όνομά του , ο Δαβίδ όταν ήταν βασιλιάς και αποφάσισε να φέρει την κιβωτό του Κυρίου στην πόλη Δαβίδ στο δρόμο που την έφερναν εχόρευε μπροστά της, με το λαό εξ όλης της δυνάμεώς του και φορούσε ενώ ήταν βασιλιάς λινό εφόδ :

Σαμουήλ Β 6\14-22   Και επέστρεψεν ο Δαβίδ διά να ευλογήση τον οίκον αυτού. Και εξελθούσα Μιχάλ, η θυγάτηρ του Σαούλ, εις συνάντησιν του Δαβίδ, είπε, Πόσον ένδοξος ήτο σήμερον ο βασιλεύς του Ισραήλ, όστις εγυμνώθη σήμερον εις τους οφθαλμούς των θεραπαινίδων των δούλων αυτού, καθώς γυμνόνεται αναισχύντως εις των μηδαμινών ανθρώπων. Και είπεν ο Δαβίδ προς την Μιχάλ, Ενώπιον του Κυρίου, όστις με εξέλεξεν υπέρ τον πατέρα σου και υπέρ πάντα τον οίκον αυτού, ώστε να με καταστήση ηγεμόνα επί τον λαόν του Κυρίου, επί τον Ισραήλ, ναι, ενώπιον του Κυρίου έπαιξα· και θέλω εξευτελισθή έτι περισσότερον και θέλω ταπεινωθή εις τους οφθαλμούς μου· και μετά των θεραπαινίδων, περί των οποίων συ ελάλησας, μετ' αυτών θέλω δοξασθή.

Βλέπουμε το πνεύμα ενός ανθρώπου που χαρακτηρίστηκε από το Θεό άνδρας κατά την καρδία Του , βλέπουμε πως ταπεινώθηκε από τη θέση που είχε ως βασιλείας εξαιτίας Κυρίου του Θεού ενώπιον πάντων.
                   Για εμάς σήμερα κάποιος άλλος άφησε τη ένδοξή θέση που είχε ως υιός Θεού και εξευτέλισε τον εαυτό του ως τον χειρότερο κακοποιό και υπέστη σταυρό αισχύνης για να αγιάσει εμάς εν τη αληθεία Του και σταυρός αισχύνης σημαίνει ότι σταυρώθηκε γυμνός μπροστά σε όλους .Πόσο εμείς δεν πρέπει να ντραπούμε να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας ενώπιον του ονόματος του Κυρίου και να μην διστάσουμε να εκτεθούμε στους ανθρώπους ομολογώντας Τον , ο Απόστολος στους Κορινθίους Α 4\10-13 λέει : Διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξεν ημάς τους αποστόλους εσχάτους ως καταδεδικασμένους εις θάνατον· διότι εγείναμεν θέατρον εις τον κόσμον, και εις αγγέλους και εις ανθρώπους. Ημείς μωροί διά τον Χριστόν, σεις δε φρόνιμοι εν Χριστώ· ημείς ασθενείς, σεις δε ισχυροί· σεις ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι. Έως της παρούσης ώρας και πεινώμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανώμεθα και κοπιώμεν, εργαζόμενοι με τας ιδίας ημών χείρας· λοιδορούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι υποφέρομεν, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν· ως περικαθάρματα του κόσμου εγείναμεν, σκύβαλον πάντων έως της σήμερον.

Όταν εμείς Τον ομολογούμε και Αυτός θα μας ομολογήσει , όταν εμείς ταπεινωνόμαστε για να υψωθεί Αυτός τότε ο Κύριος θα μας υψώσει … Είπε Κύριος παραβολήν Λουκάς 14 \7-1 : Όταν προσκληθής υπό τινός εις γάμους, μη καθήσης εις τον πρώτον τόπον, μήποτε είναι προσκεκλημένος υπ' αυτού εντιμότερός σου, και ελθών εκείνος, όστις εκάλεσε σε και αυτόν, σοι είπη· Δος τόπον εις τούτον· και τότε αρχίσης με αισχύνην να λαμβάνης τον έσχατον τόπον. Αλλ' όταν προσκληθής, ύπαγε και κάθησον εις τον έσχατον τόπον, διά να σοι είπη όταν έλθη εκείνος, όστις σε εκάλεσε· Φίλε, ανάβα ανωτέρω· τότε θέλεις έχει δόξαν ενώπιον των συγκαθημένων μετά σου.

Επίσης όταν υψώνουμε τον αδελφό μας είναι σαν να υψώνουμε τον Κύριο και όταν τον τιμούμε είναι σαν να τιμούμε το όνομα Του Θεού γιατί όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός από το θεό εγεννήθη και όποιος αγαπά τον Θεό ,τότε αγαπά και ότι έχει γεννηθεί από Αυτόν δηλ. τον αδελφό του. Άλλωστε ο Κύριος άφησε παράδειγμα υπηρεσίας προς τους αδελφούς έπλυνε τα πόδια τους και ζήτησε από τους μαθητές του να κάνουν το ίδιο μεταξύ τους γιατί έτσι αγιάζεται το όνομα του Κυρίου με το να γίνουν όλοι ένα , όλοι ίσοι, όλοι να ζητούν δόξα παρά Κυρίου και όχι από ανθρώπους , έτσι λειτουργεί η εκκλησία του Θεού.

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι οι ζωές μας δεν διαφέρουν από των άλλων ανθρώπων στις δυσκολίες, τα προβλήματα και δεν μας υποσχέθηκε ο Κύριος ότι θα μας γλυτώσει απ’όλα αυτά , η διαφορά είναι στο πως αντιμετωπίζουμε το κάθε τι. Ο Κύριος μας αποστέλλει μέσα στον κόσμο, μας αγιάζει όμως εν τη αληθεία Του, μας ονομάζει γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλουμε τας αρετάς εκείνου, όστις μας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς·και κάθε δυσκολία ,κάθε εμπόδιο είναι μια ευκαιρία να εξαγγείλουμε τις αρετές Του , και το φέρσιμο μας πρέπει να είναι άξιο της κλήσης μας για να όπως λέει ο Απόστολος Παύλος  Θεσσαλ. Β’1\12  ενδοξασθή το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν υμίν, και υμείς εν αυτώ, κατά την χάριν του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας κρατήσουμε το ότι είμαστε καθαροί και αν κάνουμε λάθη ο Κύριος και πάλι καθαρίζει ημάς , ας είμαστε ταπεινοί προσπαθώντας να προσφέρουμε την ζωή μας σαν ζωντανή θυσία στον Κύριο, γιατί είναι αγαθός Θεός και θα τιμήσει την προσφορά μας και θα φυλάξει την παρακαταθήκη μας, και είναι σίγουρο πως θα μας δώσει πολλαπλάσια εν εκείνη την ημέρα ……


  Δημ.ΚορονιώτηςΤελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 05 Ιανουάριος 2011 17:40
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB