cd ΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

       
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022       

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30 
31            

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
ΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος 2007 23:47

"Α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς"

[ Κατά τον Επιφάνειο ]

 

Α'. 1. Το ρήμα ''α ι ρ έ ω '', με παρατατικό '' α ί ρ ε ο ν '' και '' ή ρ ε ο ν ''. Με παρακείμενο '' ή ρ η- κ α '' και Ιωνικά'' α ρ α ί ρ η κ α '' και '' α ί ρ η κ α ''. Με μέση σημασία '' ή ρ η μ α ι ''. Από τη ρίζα ''Ε λ '' με αόριστο πρώτο '' ε ί λ α '' (ενίοτε με προσθήκη '' α ν '' ) όπως εις τις Πράξεις 2/23 '' δ ι α χ ε ι ρ ώ ν α ν ό μ ω ν π ρ ο σ π ή ξ α ν τ ε ς α ν ε ί λ ε τ ε''.

 

Το ρήμα '' α λ ί σ κ ο μ α ι '', χρησιμοποιείται πολλές φορές αντι του '' α ι ρ έ ω ''.


2. α.Στην ενεργητική φωνή αρπάζω κάτι με το χέρι μου. Παίρνω. Πιάνω. Δράττομαι. Αλλά και παίρνω κάτι απο το χέρι κάποιου.

β.Αφαιρώ, κυριεύω,βάζω υπό την εξουσία μου. Υπερισχύω, αλλά και φονεύω. Νικάω εις αγώνα.

γ. Συλλαμβάνω, κερδαίνω, αιχμαλωτίζω.

δ. Εξαπατώ, παγιδεύω. Ηθελημένα συναντώ κάποιον, σε αντίθεση με το εκφεύγω.

ε. Σαν δικανικός λόγος, αποδεικνύω ότι κάποιος είναι είναι ένοχος. Θέτω σε ψηφοφορία και παίρνω ψήφο για την καταδίκη αντιπάλου. Κερδίζω δίκη.

στ.'' λ ό γ ο ς α ι ρ έ ε ι '' (Ηρόδοτος 2,33) στην έννοια ο λόγος, ο ορθός λόγος αποδεικνύει. Αλλά και '' αντιλαμβάνομαι ''


3. α.Στη μέση φωνή, '' αιρέομαι '' και '' αιρούμαι '' κυρίως λαμβάνω κάτι για τον εαυτόν μου.Για χρήση μου.

β.Εκλέγω. Προτιμώ κάτι, αντί ενός άλλου. Προτιμώ. Είμαι ευχαριστημένος.

 

γ.Παίρνω το μέρος κάποιου. Τάσσομαι. Προσχωρώ. Μπαίνω σε μερίδα.

δ.Εκλέγω δια ψήφου

ε.Παθητικά, κυριεύομαι. Με αόριστο '' η ρ έ θ η ν ''.


Β'. 1. '' Α ί ρ ε σ ι ς '' ( '' α ι ρ έ ω '' ), καίρια ως καταλαμβάνω, κυριεύω, κατάληψη πόλεως. • α. '' Αίρεσιν λαμβάνω'' έχω το δικαίωμα εκλογής ή επιλογής. Εκλέγω άρχοντες. Εκλογή, σκοπός, τρόπος σκέψης.
 • β.Τρόπος στοχασμού, φιλοσοφίας.
 • γ.Θρησκευτική μερίδα. Οι δεχόμενοι μη πάγια (γενικά )δόγματα. Κοινώς αποδεκτά ή επιβαλλόμενα υπό της Κρατικής εξουσίας.
 • δ. Φιλοσοφική η θρησκευτική αρχή σκέψης
 • ε. Η διδαχή. Στους Ο' ( Εβδομήκοντα)
 • στ.Η σπουδή των Ελληνικών γραμμάτων. ( ''Αίρεσις Ελληνική '' Πολύβιος 40.6.3)
 • ζ. Στο Λευιτικό 22/18 (Ο') '' κατά πάσαν αίρεσιν αυτών'', ηθελημένη προσφορά

2. Και, '' αιρεσιώτης'', ''αιρετέος '' ''αιρετίζω'', ''αιρετικός'', ''αιρεσιάρχης'', ''αιρεσιομάχος''.

Σύνθετα, '' αναιρώ '', '' αφαιρώ '', ''εξαιρώ '', ''προαναιρώ'' κλπ.


Γ'. Γενικά, ο έχων απόψεις που δεν δέχονται οι λοιποί σε μια ομάδα.Απόψεις που διατυπώνει,αλλά χωρίς να αποκόπτεται από το σύνολο. Από της αποκοπής και απομάκρυνσης δεν είναι δόκιμος ο όρος ''αιρετικός''.

Δ. Εις την Καινή Διαθήκη

1.Αιρέομαι – Αιρούμαι, με αόριστο δεύτερο ''ειλόμην''. Αιρείσθαι.

 • α. Φιλ.1/22 ''και τι αιρήσομαι ου γνωρίζω''. Επιλέγω. Εκλέγω. Αποφασίζω.
 • β. Β' Θεσ.2/13 '' Οτι είλετο υμάς ο Θεός''. Κάλεσε. Τράβηξε.
 • γ. Εβρ,11/25 '' μάλλον ελόμενος''. Προτίμησε. Πήρε την απόφαση να ταχθεί.

{To ρήμα ''αιρετίζω'' (ιδού ο παίς μου όν ηρέτισα) Εκλέγω}


2. Αίρεσις

 • α. Πρ.5/17 ''των Σαδδουκαίων ''. Σύστημα.Δοξασίες. Ιδέες. Μεθοδικές απόψεις.
 • β. Πρ.15/5 ''των Φαρισαίων ''. Δογματικών Ιουδαικών απόψεων. (26/5)
 • γ. Πρ.24/5 ''των Ναζωραίων ''. Των οπαδών του από Ναζαρέτ Ιησού.Και 24/14 Στο Πρ.28/22 Περι της μορφής πίστεως. Διδαχής
 • δ. Β'Πετρ.2/1 ''....αιρέσεις απωλείας ''. Διδαχές μη σύμφωνες με την Κ.Δ.Τον Λόγο του Χριστού.Την διδαχή του Κυρίου όπως δόθηκε εις τους Αποστόλους.
 • ε. Κορ.11/19 '' ...και αιρέσεις εν υμίν είναι ''. Απόψεις. Θέσεις.Θεωρήσεις.Οχι καίρια σημεία '' πιστεύω ''.
 • στ'. Γαλ.5/20 ''αιρέσεις''. Διαφωνίες.Αντιφωνίες.Μοιρασμοί.Ομαδοποιήσεις.


3.Αιρετικός.

 

Τιτ.3/10 ''αιρετικόν άνθρωπον''. Ο διαφοροποιών την διδαχή του Κυρίου.Ο σχισματικός. Ο διαιρών. Ο μη αποδεχόμενος τον Λόγο του Κυρίου.

Σ.Ι.Π

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 11 Ιούνιος 2011 09:54
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB