cd ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ :ΘΕΜΑ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ
spacer.png, 0 kB

alt

" Η έρημος και η άνυδρος θέλουσιν ευφρανθή δι' αυτά, και η ερημία θέλει αγαλλιασθή και ανθήσει ως ρόδον."

Ησαίας 35,1 

 
            ΜΑΡΑΝΑΘΑ!
     Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ
     ΕΛΑ ΧΡΙΣΤΕ ΞΑΝΑ!

       
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022       

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27  28  29  30 
31            

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ :ΘΕΜΑ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   

orthodox pazar


Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζεις πως το να ομολογεί κάποιος ότι πιστεύει στο Θεό τον υποχρεώνει να σέβεται και να υπακούει τις εντολές αυτού του Θεού. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον Γιο του Θεού που είπε:

  "Εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τας εντολάς μου"[Ιωάν.14/ιδ'15]. Απόδειξη λοιπόν της αγάπης μας, της πίστης μας και του σεβασμού μας αποτελεί, δίχως άλλο, η τήρηση, η υπακοή στις εντολές του Θεού και του Ιησού Χριστού.
  Ας δούμε, με προσοχή, ποιες είναι οι εντολές του Θεού πάνω στο θέμα των εικόνων, πώς έχει προειδοποιήσει πολλές φορές τον λαό Του, τότε ήταν ο Ισραήλ, τώρα πιστεύουμε ότι είμαστε εμείς, να μην κάνει εικόνα μορφής αρσενικού ή θηλυκού και να μην την προσκυνήσει.
  " Φυλάττετε λοιπόν καλώς τας ψυχάς σας, διότι δεν είδετε ουδέν ομοίωμα εν τη ημέρα καθ'ην ο Κύριος ελάλησε προς εσάς εν Χωρήβ εκ μέσου του πυρός. Μήπως διαφθαρείτε και κάμητε εις εαυτούς είδωλον εικόνα τινός μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού..."[Δευτερονόμιο 4/δ'15-16].
 

Η μόνη εντολή που ο Θεός αναφέρει τιμωρία για την παράβασή της είναι η δεύτερη από τις δέκα βασικές που έδωσε στον Μωυσή.

  " Μη κάνεις εις σεαυτόν είδωλον, μηδέ ομοίωμα τινός, όσα είναι εν τω ουρανώ άνω ή όσα εν τη γη κάτω... μη προσκυνήσης αυτά μηδέ λατρεύσης αυτά, διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδων τας αμαρτίας..."[Έξοδος 20/κ'4-5].
 

"Προσκυνώ" σημαίνει σκύβω το κεφάλι μου, υποκλίνομαι μπροστά σε κάποιο ομοίωμα, δηλαδή κάποια εικόνα, κάποιο είδωλο. Μερικοί νομίζουν ότι είδωλο σημαίνει μόνο άγαλμα. Αυτό δεν είναι σωστό. Είδωλο είναι εκτός από το άγαλμα, το ομοίωμα, η εικόνα, αυτό που βλέπουμε στον καθρέπτη μας, δηλαδή η εικόνα του προσώπου μας. Η προσκύνηση λοιπόν οποιασδήποτε εικόνας απαγορεύεται, όπως είδαμε, ρητά απ' το Θεό.

  Ίσως νομίσεις, ότι οι Δέκα εντολές δεν ισχύουν για σένα, επειδή είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόσεξε όμως τι είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
  " Μη νομίσητε ότι ήλθον να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας (Παλ. Διαθήκη), δεν ήλθον να καταλύσω αλλά να εκπληρώσω "[Ματθ.5/ε'17].

Μετ ά από όλα αυτά, το ερώτημα είναι:

 • Ποια είναι η θέση σου απέναντι στις εντολές του Θεού;

 • Δεν νομίζεις ότι η υπακοή στο Θεό είναι απείρως πιο σημαντική από το να ακολουθούμε την γνώμη των ανθρώπων, όσο καλή κι αν μας φαίνεται;

 • Ποια πίστη είναι η αληθινή, αυτή που μας λέει ο Λόγος του Θεού ή η πίστη των ανθρώπων;

Είμαι υποχρεωμένος, επαναλαμβάνω με πολλή αγάπη, να σου αναφέρω τι λέει η Γραφή γι αυτούς που φτιάχνουν και προσκυνούν τα είδωλα.

  " Τα είδωλα αυτών είναι αργύριον και χρυσίον, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και δεν λαλούσι, οφθαλμούς έχουσι και δεν βλέπουσιν, ώτα έχουσι και δεν ακούουσι, μυκτήρας έχουσι και δεν ψηλαφώσι, πόδας έχουσι και δεν περιπατούσιν, ουδέ ομιλούσι δια του λάρυγγος αυτών. Όμοιοι αυτών ας γείνωσιν οι ποιούντες αυτά, Πας ο ελπίζων επ' αυτά "[Ψαλμός 115/ριε'4-8].
Νομίζω ότι είναι ανάγκη να λάβεις πολύ σοβαρά υπόψη σου τα λόγια του Θεού.
 
Ένα ερώτημα που έρχεται δικαιολογημένα είναι: Καλά, πώς μπήκαν οι εικόνες μέσα στην εκκλησία;Δεν διάβασαν τις Γραφές αυτοί που το αποφάσισαν;
 
  Καλέ μου φίλε, μάλλον θα πρέπει να σου διαφεύγει το γεγονός ότι δεν υπήρχαν εικόνες τα πρώτα 300 αγνά χρόνια της Χριστιανικής Εκκλησίας. Από τον 4ο αιώνα επικράτησε ο στολισμός πρώτα και η λατρεία μετέπειτα, των εικόνων στους εκκλησιαστικούς χώρους. Ήταν αποτέλεσμα της αναγκαστικής μετονομασίας των ειδωλολατρών σε χριστιανούς με το διάταγμα των Μεδιολάνων του λεγομένου μεγάλου Κωνσταντίνου το 313 μ.Χ. Επί 500 περίπου χρόνια υπήρχε μεγάλη αντίδραση από τους χριστιανούς για τις εικόνες, οι οποίες τελικά αναστηλώθηκαν από την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 787 μ.Χ. με πρωτεργάτισσα την Ειρήνη την Αθηναία. Αρκετά χρόνια αργότερα ολοκλήρωσε το έργο της μια άλλη,εξίσου σατανική γυναίκα, η Θεοδώρα. Δεν σου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι επί 750 περίπου χρόνια, τα πρώτα χρόνια της, η Χριστιανική Εκκλησία λειτουργούσε χωρίς εικόνες; Τι είδους χριστιανοί ήταν, κατά την γνώμη σου, οι χριστιανοί εκείνων των χρόνων;
 
Ας επανέλθουμε, όμως, στην Ειρήνη την Αθηναία. Αυτή ήταν επίτροπος του θρόνου μετά τον ξαφνικό και ύποπτο θάνατο του τριαντάχρονου άνδρα της,αυτοκράτορα Λέοντα Δ'. Ο ιστορικός του έθνους Κ. Παπαρρηγόπουλος την αναφέρει σαν φιλόδοξη και εγκληματική φύση, η οποία μεταχειρίστηκε τη θρησκεία ως όργανο φιλαρχίας και φιλοδοξίας χωρίς φραγμούς. Χαρακτηριστικό δείγμα της ηθικής της αποτελεί το περιστατικό κατά το οποίο, η Ειρήνη, όταν ήλθε σε διαφωνία με το γιο της Κωνσταντίνο τον ΣΤ' για το θέμα της επαναφοράς των εικόνων, αποφάσισε να τον βγάλει από τη μέση, κατά τον ιστορικό Παπαρρηγόπουλο ο οποίος αναφέρει την μαρτυρία κάποιου Θεοφάνους συγχρόνου της Ειρήνης "και περί ώραν ενάτην εκτυφλούσιν αυτόν δεινώς και ανιάτως προς το αποθανείν αυτόν, γνώμη της μητρός αυτού και των συμβούλων αυτής". Αυτή ήταν η γυναίκα που οργάνωσε και κατηύθυνε την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο, η οποία αποφάσισε την αναστήλωση των εικόνων, για τον λόγο αυτό η "Εκκλησία", την ανακήρυξε αγία!!!
 
 Ένα άλλο ερώτημα που πιθανά έρχεται στο μυαλό είναι: Όλα αυτά που γράφει η Αγία Γραφή δεν τα βλέπουν οι ηγέτες της Ορθόδοξης Εκκλησίας; Οφείλω να ομολογήσω ότι, από επαφές που είχα με κληρικούς, αρκετοί απ' αυτούς δεν πιστεύουν στις εικόνες και το ομολογούν. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι που τις δέχονται και φανατικά τις υποστηρίζουν. Ο φανατισμός ήταν πάντοτε στοιχείο μικρού μυαλού και αμάθειας.
 

 Τότε ποιοι είναι οι αληθινοί προσκυνητές; Τι λέει ο Λόγος του Θεού;

   "...οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι" [Ιωάν.4/δ' 23,24].
 
  Ο Θεός είναι πνεύμα και οποιαδήποτε λατρεία και προσευχή δεν γίνεται "εν πνεύματι", δηλαδή με το πνεύμα μας, πνευματικά, αλλά μπροστά σε υλικό αντικείμενο, με ορατά μέσα, δεν αφορά τον αληθινό Θεό και οπωσδήποτε δεν γίνεται δεκτή απ' Αυτόν. Πρόσεξε τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού:
  " Είναι γραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου πρέπει να προσκυνήσης και αυτόν μόνον να λατρεύσης "[Ματθ.4/δ'10].
 
  Αλήθεια έχεις προσέξει αυτή λέξη "ΜΟΝΟΝ". Αυτή η λέξη σημαίνει ότι η προσκύνηση και η λατρεία ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο Θεό, σε τίποτε και κανέναν άλλον. Ο,τιδήποτε εκτός από την πνευματική λατρεία του Θεού, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ειδωλολατρία και θα τιμωρηθεί αυστηρά από το Θεό.
 
" Μη πλανάσθε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτραι, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκοίται, ούτε πλεονέκται, ούτε κλέπται, ούτε μέθυσοι, ούτε υβρισταί, ούτε άρπαγες θα κληρονομήσουν την βασιλείαν του Θεού "[Α'Κορ.6/ς'10].
 
  Μερικοί προσπαθούν να δικαιολογήσουν την ειδωλολατρία τους ισχυριζόμενοι ότι δεν προσκυνούν την ίδια την εικόνα αλλά τιμούν το εικονιζόμενο πρόσωπο, όπως ακριβώς γίνεται και με τις φωτογραφίες των αγαπητών μας προσώπων.
 
  Αν είναι έτσι, τότε πώς γνωρίζουν ότι το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι αυτό που θέλουν να τιμήσουν και δεν είναι πλαστό, αφού είναι γνωστό πως ούτε ο Χριστός,ούτε οι απόστολοι, ούτε οι προφήτες, ούτε άλλοι άγιοι άφησαν φωτογραφία τους.
 
 Αντίθετα μάλιστα οι απόστολοι, όταν ήταν στη ζωή, ακόμη και οι άγγελοι του ουρανού, απαγόρευσαν κάθε είδους προσκύνηση στο πρόσωπό τους.
 
  Αν είναι, πάλι αλήθεια, ότι τιμούν μόνο το πρόσωπο της εικόνας, τότε γιατί ψάλλουν, εκδικητικά, το τροπάριο που λέει: "’;άλαλα τα χείλη των ασεβών των μη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτήν..."; Κατά τη γνώμη σου, ποιοι είναι οι ασεβείς; Αυτοί που φοβούνται τον Θεό και σέβονται τις εντολές Του ή αυτοί που τις αγνοούν επειδή δεν μελετούν τον άγιο Λόγο Του;
 
Αλήθεια δεν σε έχουν απασχολήσει σοβαρά οι σκέψεις,
 • Γιατί δόθηκαν τόσα διαφορετικά ονόματα στην "Παναγία" ανάλογα με τις εικόνες της, ενώ εκείνη είναι μία;

 • Γιατί συρρέουν πλήθη προσκυνητών στις διάφορες "θαυματουργές" εικόνες ανά την Ελλάδα; Δεν μπορούσαν όλοι αυτοί να τιμήσουν, αν είναι έτσι, το πρόσωπο που θέλουν με προσευχή στο σπίτι τους ή στην εκκλησία της ενορίας τους;

Αναφορικά με τις διάφορες ιστορίες για "οράματα και θάματα" που κυκλοφορούν μεταξύ των αφελών και παρασύρουν πολλούς αμαθείς, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε καθαρά στο Θωμά, τον "άπιστο" όπως τον είπαν, επειδή ήθελε να δει πρώτα για να πιστέψει :

  "Μακάριοι είναι εκείνοι που δεν είδαν και όμως επίστευσαν" [Ιωάν.20/κ'29].
 

- Εσύ , καλέ μου φίλε, από ποιους είσαι;

               - Απ' αυτούς που θέλουν να βλέπουν για να πιστεύουν;
               - Τότε πρόσεξε πολύ μην παγιδευτείς γιατί ο απ. Παύλος γράφει:
  "ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται εις άγγελον φωτεινόν "[Β'Κορ.11/ια'14].

 Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σε κουράσω περισσότερο. Εάν θέλεις μπορείς να μάθεις πολύ περισσότερα γι αυτό το θέμα, αλλά και πολλά άλλα εξίσου σπουδαία,μελετώντας με πολλή προσοχή και σεβασμό τον Λόγο του Θεού. Πιστεύω να καταλάβεις το πόσο σοβαρό είναι για μας να εξυπηρετήσουμε την αμαρτία και να υποβοηθήσουμε στην εξάπλωση της ειδωλολατρίας, κάτι που ο Θεός βδελύττεται. Ελπίζω επίσης να καταλάβεις το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνεις όταν ενεργείς κατά παράβαση των εντολών, όχι ανθρώπων αλλά του Θεού.
 

" Γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε και δεν κάνετε εκείνα που σας λέγω;" [Λουκ.6/ς'46].

 Το Θεό δεν μπορούμε να Τον κοροϊδέψουμε,
  "Είναι φοβερόν να πέση κανείς εις τα χέρια του ζωντανού Θεού" [Εβραίους 10/ι' 31].
 
  Επειδή σε αγαπώ, προσεύχομαι ο Θεός να επιλάμψει το Πρόσωπό Του σε σένα και να εργασθεί μέσα σου για το καλό. Ο Θεός σε καλεί να επιστρέψεις από τα είδωλα προς Αυτόν, ώστε να υπηρετείς Θεό ζωντανό και αληθινό και να περιμένεις από τους ουρανούς τον Γιο Του, τον οποίον ανάστησε από τους νεκρούς, τον Ιησού, ο οποίος μας σώζει από την οργή που έρχεται, σύμφωνα με τα λόγια του απ. Παύλου που έγραψε στην πρώτη επιστολή του προς τους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς [1/α' 9,10].
Θα σε παρακαλέσω πολύ να μελετήσεις το γράμμα αυτό με προσοχή. Μη φοβάσαι μόνο πίστευε. Ο Θεός σ' αγαπάει και είναι πάντοτε έτοιμος να συγχωρήσει κάθε μας αθέλητη αμαρτία.
 π.σ

ΥΓ. Εδάφια σχετικά για μελέτη:
 • Λευιτικόν 26/κς΄ 1,

 • · Β΄ Κορινθίους 6/ς΄ 16,

 • · Α΄ Ιωάννου 5/ε΄ 21,

 • · Β΄ Κορινθίους 5/ε΄ 7,

 • · Ησαΐας 40/μ΄ 18,

 • · Πράξεις 17/ιζ΄ 29,

 • · Ησαΐας 42/μβ΄ 8,

 • · Πράξεις 10/ι΄ 25,26,

 • · Ιωάννης 14/ιδ΄ 6,14,

 • Α΄ Τιμόθεον 2/β΄ 5,

 • · Ιερεμίας 10/ι΄ 14,15,

 • · Ησαΐας 42/μδ΄ 13-19,

 • · Ιεζεκιήλ 14/ιδ΄ 6,

 • · Ιεζεκιήλ 7/ζ΄ 20,

 • · Δευτερονόμιο 7/ζ΄ 25,26,

 • · Πράξεις 19/ιθ΄ 19,

 • · Α΄ Ιωάννου 5/ε΄ 21,

 • · Ιεζεκιήλ 37/λζ΄ 23,

 • · Δευτερονόμιο 4/δ΄ 25,26,

 • · Μαλαχίας 3/γ΄ 5,6,

 • · Α΄ Κορινθίους 10/ι΄ 14,20,

 • · Αποκάλυψη 21/κα΄ 8


 
 

                                       
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2011 00:33
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB